1895

Et bakeri ble født

De videreførte dermed en bakeribedrift  med lang historie og som i sin opprinnelse ble startet og drevet av Adolf Walstad i årene 1895-1935, og som i deretter ble solgt til Leif Skipenes som drev bakeriet i årene 1935-1954. Walstads Bakeri lå i Abel Meyersgt der hvor  Aursandgården ligger nå.


1940

Gården

Gården som daværende Skipenes Bakeri holdt til i brant under bombingen 1940, og bakeriet ble da flyttet til en brakke i Th. Sommerschileldsgt i Vika. Der foregikk bakeriproduksjoneni flere år fram til bakeriet ble flyttet til nyoppførte Aursandgården.

1954

Hamstad bakeri etablert

Hamstad Bakeri ble etablert i 1954 da Arnulv Hamstad fra Namdalseid og Bjørg Hamstad (f.Skogholt) fra Glomfjord flyttet til Namsos og kjøpte Skipenes Bakeri  som lå i Aursandgården i Abel Meyersgt.

1959

Filial

En filial ble også åpnet i Vangenstensgate på Prærien. Bildet er fra 1959.

1967

Tomtekjøp

Salget økte jevnt og trutt, og etter hvert ble lokalene i Abel Meyers gate for små og tungvinte. Ekteparet Hamstad kjøpte derfor i 1967 en ledig tomt i Sverres gate og et nytt 3 etasjes bygg ble oppført, med plass til bakeriet i kjelleretasjen. Dit ble bakeriproduksjonen flyttet i 1969, og i første etasje ble et nytt utsalg med 3 kafebord og 12 sitteplasser åpnet. 

1983

Modernisering

Etter hvert skulle det vise seg at lokalene i Sverres gate også ble for små og tungvint med drift i to etasjer. Ny tomt ble kjøpt i Verftsgata og i 1983 ble et nytt og moderne bakeri på et plan bygd. Det ble også starten av en satsing på servering og kafedrift da det ble åpnet nytt utsalg og servering med 60 sitteplasser. Bygget ble i 2005 en del av Namsos Storsenter.


  

I slutten av 80-årene kom neste generasjon inn i driften og tidlig i 90-årene tok Sissel og Øystein Hamstad over ledelsen i selskapet. Bakeriproduksjonen økte fortsatt og det ble åpnet nye utsalg både i ABC bygget og i Rema-senteret og kafeen i Verftsgata ble utvidet og bygd sammen med Coop sine lokaler. Drift av egne utsalg og kafeer ble en større del av virksomheten etter hvert.

2001

Store nye lokaler

I 2001 ble bakeriproduksjonen flyttet til Alcaden på Østre Byområde i 2001, og der holder vi fortsatt til. Her har bakeriet store og moderne lokaler tilpasset dagens strenge krav.